Haanimaa keelepesä tegutsõs Haanihn rahvamaja ruumõhn. Keelepesä um vallalõ K, N, R 8:30 – 17:30.

Keelepesähn um kotus katsalõ latsõlõ. Kotusõ saamisõs tulõ tuust teedäq anda Vodi Eglele tel. 5166684 vai egle.vodi@gmail.com.

Keelepesähn um latsilõ kats söögikõrda – lõunasüük ni õdaguoodõq. Süük tuvvas Haanja Kooli sööklast. Ku lats pessä tulõ-õiq, sõs annaq tuust teedäq Jõgi Anulõ ildampa pesäpäävä hummogu kellä katsas SMS-ga numbri 5226778 pääle. Nii saa latsõ söögilt maahha võtta ni söögirahha piä-äiq tollõ päävä iist massma.

Keelepessä tugõ Rõuge vald ruumõ priilt kasutadaq andõhn. Latsõvanõmbal tulõ massa kotusõtaso 15 € kuuhn ni söögiraha.
Ka Saq saat keelepessä tukõq. Annõtus tiiq MTÜ Haani Elo Juur, a/a EE397700771001305567. Selgütüses märgiq “Keelepesä tugõmisõs.”