Haanimaa keelepesä tegutsõs Haanihn rahvamaja ruumõhn. Keelepesä um vallalõ K, N, R 8:30 – 17:30.

Keelepesähn um kotus katsalõ latsõlõ. Kotusõ saamisõs tulõ tuust teedäq anda Vodi Eglele tel. 5166684 vai egle.vodi@gmail.com.

Keelepesähn um latsilõ kats söögikõrda – lõunasüük ni õdaguoodõq. Süük tuvvas Haanja Kooli sööklast. Söögi hinnaq ummaq kehtestet Haanja Vallavolikogu otsusõgaq nr. 28 18.09.2014.a. Haani valda registreerit latsõvanõmbil tulõ latsõ lõunasöögi iist massa 0,85 €, tõisil 1,40 €. Õdaguootõ iist vastavalt 0,35 € ja 0,70 €.
Ku lats pessä tulõ-õiq, sõs annaq tuust teedäq Jõgi Anulõ ildampa pesäpäävä hummogu kellä katsas SMS-ga numbri 5226778 pääle. Nii saa latsõ söögilt maahha võtta ni söögirahha piä-äiq tollõ päävä iist massma.

Keelepessä tugõ Haanja vald ruumõ priilt kasutadaq andõhn ni oppajidõ palgarahagaq (Euroopa Sotsiaalfondi abigaq). Latsõvanõmbal tulõ massa opivahendidõ kulo 10 € kuuhn ni söögiraha.
Ka Saq saat keelepessä tukõq. Annõtus tiiq MTÜ Haani Elo Juur, a/a EE397700771001305567. Selgütüses märgiq “Keelepesä tugõmisõs.”